Make your own free website on Tripod.com

          Misi  Sekolah           

    

Sebagai sebuah tempat gedung ilmu di peringkat pendidikan rendah,  tugas kami amat penting dalam pembentukan minda awal kanak-kanak. Kami semua telah dipertanggungjawabkan untuk mendidik serta membimbing murid-murid sekolah ini bagi menghasilkan individu yang akan berkembang secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani mahupun emosi. Dengan pendidikan yang berterusan dan bersistematik di bawah Dasar Pendidikan Negara, kami yakin akan dapat melahirkan generasi-generasi yang berilmu pengetahuan tinggi, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta mempunyai wawasan tersendiri.