Make your own free website on Tripod.com

Visi  Sekolah 

กก

   Memerhati perkembangan dan keupayaan 

setiap murid  dalam penguasaan kemahiran dan 

pengetahuan disetiap  bidang pelajaran dan 

pembelajaran. Juga mengesan  kemampuan setiap

murid dari segi sikap, nilai murni dan  perlakuan 

murid agar matlamat kurikulum dan  ko-kurikulum 

kepada murid berkesan dan tercapai sepenuhnya.

กก

กก

กก