Make your own free website on Tripod.com

Tugas GPK1 | Tugas GPK2Pn. Law Yin Lan ( Ketua Pengakap )Chen Chia Chu (GPKK)Cik Choh Siew Leng ( Ketua Pancaragam )Cik Tan Cheng Lee ( Guru PJK )En. Mahat Bin Mohd. Amin ( Ketua P. BM )Pn. Choo Boon Siang ( Ketua P. Muzik / Tarian )Cik Lam Choi Theng ( Pen. Jurulatih B. Baling )Cik Nge Mee Fong ( Jurulatih B. Keranjang )Cik Lim Bee Pheng ( Ketua P. Kraftangan )Pn. Goh Ah Moi ( Guru PJK )En. Lim Foo Chuan ( Ketua P. BI )Pn. Lim Kuan Yok ( Ketua P. Matematik )Cik Thong Sew Kim ( Penolang S/U Sukan  Sekolah )En. Or Tien Lai ( Jurulatih Badminton )Pn. Chan Kim Leng ( Guru PJK )Cik Lee Chuik Guik ( Guru PJK )

En. Or Tien Lai ( AJK Pancaragam )

 

KOKO

Diketuai oleh Pn Chen Chia Chu selaku GPKK.

Pembantu-pembantunya :

1.  Permainan / Sukan
     a)  Olahraga : En. Jasmi bin Ramlan
                              Cik Thong Sew Kim
     b)  B. Keranjang : Cik Nge Mee Fong
     c)  Badminton :  En. Or Tien Lai
     d)  B. Baling : En. Jasmi bin Ramlan

Cik Lim Peck har ( Pen. St. John Ambulans )En. mahat Bin Mohd. Amin ( Ketua St. John Ambulans )Cik Ng Mee Fun ( Pen. Tunas Puteri )En. Jasmi Bin Ramlan ( Pen. Pengakap )Cik Liang Lee Wei ( Pen. Ketua Pancaragam )

 

 

2.  Unit  Beruniform
     a)  Pancaragam : Cik Choh Siew Leng
                                   Cik Liang Lee Wei
     b)  Tunas Puteri : Cik Tan Cheng Lee
                                     Cik Ng Mee Fun
     c)  Pengakap : Pn. Law Yin Lan
                               En. Jasmi Bin Ramlan
     d)  St. John Ambulans : En. Mahat 
                                             Cik Lim Peck Har                      

 

 

 

 

En. Jasmi Bin Ramlan ( S/U Sukan Sekolah )

3.  Persatuan/ Kelab
     a)  Muzik / Tarian : Pn. Choo Boon Siang
     b)  Catur : Cik Lam Choi Theng
     c)  Kaligrafi : Cik Nge Mee Fong
     d)  Kraftangan : Cik Lim Bee Pheng
     e)  BM : En. Mahat bin Mohd. Amin
     f)   BI : En. Lim Foo Chuan
     g)  BC : Pn. Goh Ah Moi
     h)  Matematik : Pn. Lim Kuan Yok

 

Cik Lam Choi Theng ( Ketua P. Catur )

Cik Nge Mee Fong ( Ketua P. Kaligrafi )

Pn. Goh Ah Moi ( Ketua P. BC )