Make your own free website on Tripod.com

Tugas GPK1 | Tugas GPKKPn. Chan Kim Leng ( Guru Kesihatan )Cik Nge Mee Fong ( Unit Pelancongan )

              Hal Ehwal Murid

Diketuai oleh Pn. Teo Siew Lian sebagai PK2

Pembantu-pembantunya :

1.  SPBT / Kebajikan : Pn Tan Siok Wan
                                        Cik Choh Siew Leng
2.  Displin / Keselamatan : Pn. Goh Ah Moi
3.  Kesihatan : Pn. Chan Kim Leng
4.  Unit Pelancongan : Cik Thong Sew Kim
                                       Cik Nge Mee Fong
5.  Unit Bimbingan & Kaunseling :  En. Lim Foo Chuan ( Unit Bimbingan & Kaunseling )En. Lim Foo Chuan
6.  RMT / Projek Susu :  Cik Lam Choi Theng