Make your own free website on Tripod.com

Kem Motivasi

2002

 

 

Kem motivasi ini telah dijalankan pada 22-23 Jun 2002. Program ini dianjurkan oleh SJK(C) Yu Ming 1. Program ini telah dirasmikan oleh Jemaah Pengurus  SJK(C) Yu Ming 1 ( Encik Chia Chong ).  Program ini telah bergabung bersama SJK(C) Yu Ming 2.  Tujuan kem motivasi ini dijalankan adalah untuk meningkatkan disiplin dan semangat untuk belajar.  Seramai 229 orang murid telah menyertai program ini.  Beberapa orang fasilitator telah dijemput untuk memberi ceramah dalam program ini.


 

Pengucapan  Ikrar semasa Kem Motivasi 2002

 

 

   

Ucapan En. Yeow Kah Peng selaku fasilitatot slot Bahasa Inggeris

 

 

Ucapan Pengerusi Kem Motivasi 2002
( Pn. Goh Ah Moi )

 

 

Perasmian Kem Motivasi sedang dijalankan

 

 

Gurur-guru sedang menikmati jamuan makan semasa Kem Motivasi 2002More Picture....... 1 2 3 4 5.